Skavtsko gibanje

Skavtsko gibanje je ustanovil Robert Baden-Powell, ki ga skavti po vsem svetu imenujemo B.P. (»Bi-Pi«). Na njegov rojstni dan, 22. februarja, praznujemo Dan spomina.

Prvi skavtski tabor je Baden-Powell priredil leta 1907 na otoku Brownsea, že leta 1913 pa so skavti prvič prišli na ozemlje današnje Slovenije. Žal je njihovo delovanje onemogočila vojna in uradni začetek delovanja je moral počakati do leta 1922. Med drugo svetovno vojno so bili skavti prepovedani, po vojni pa je Jugoslavija ustanovila tabornike. Skavti so bili v Sloveniji ponovno ustanovljeni leta 1990.