Kontakti

   
   

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

Podružnica Steg Sežana 1

Trg 28. avgusta 4

6210 Sežana

 

e-mail: stegsezana1@gmail.com

Telefonska številka: 051 237 814 (Polona)

   

   

stegovodja

 

Polona Gulič

 

polona.gulic@skavt.net

 

krdelo

 

Lucija Daolio - Akela

 Lucija Vovk - kača Kaja

 Miha Kocjan - Bagira

 Urška Urh - želva U

 

lucija.daolio@gmail.com

 lucijavovk3@gmail.com

 


Kocjan54321@gmail.com

 urskaurh33@gmail.com

 

četa

 

Polona Gulič

 Jerneja Nabergoj

 

polona.gulic@skavt.net

 jerneja.nabergoj@gmail.com

 

klan

 

Monika Širca

 

monika.sirca@skavt.net

 

tehnika

 

Lara Kariž

 

lara.kariz7@gmail.com

 

duhovni asistent

 

Gašper Lipušček

 

glipuscek@gmail.com