Naš steg

Od kje ime Srečkov steg? Od kje naše barve?

Steg Sežana 1 dolga leta ni imel svojega imena, pravzaprav od samega začetka, leta 1999, ko je bil v Sežani ustanovljen steg Sežana 1.

V skavtskem letu 2012/13 pa smo se odločili, da želimo tudi preko poimenovanja našega stega, klica in simbolov povezati člane in v njih okrepiti zavest pripadnosti skavtom ter ponos na to, kar so!

 

Barve stega: Barva našega stega je teranasta ali jerina rdeča. Na rutki so približno enakovredno zastopane siva barva kamenja, modrina brinovih jagod in rdeča barva terana in zemlje jerine in tudi osnovna barva sežanskega grba. Ker sta modra in siva že barvi nekaterih drugih stegov, smo se odločili za izstopajočo rdečo.

Ime stega: SREČKOV STEG. Smo edini steg na Krasu in gotovo je v teh kraji najprepoznavnejši kulturnik, pesnik Srečko Kosovel. Kot predan kristjan, ljubitelj narave in Slovenije (posebno Krasa), prijatelj z lepim, dobrim in preprostim predvsem pa moder in radoživ človek, se nam je zdel več kot primeren zgled vsem nam. Poleg tega je iz njegovega imena moč čudovito izpeljati svojilni pridevnik, ki nas nagovarja k optimizmu in veselju do življenja, eni od skavtskih vrednot!

Klic stega: Klic stega smo ohranili iz leta 2008, ko smo na prvem slovenskem skavtskem Jamboreeju morali izvesti klic in smo se kar na kraju dogodka na pobudo voditelja Martina dogovorili za: Sežana 1! I.A!. Klic je nekoliko humoren. A ker je povezan z imenom stega, lepo zveni in je enostaven, smo nanj ponosni. Odgovor na "Sežana1!" je namreč vzet iz Srečkovega Konsa št.5, ko Srečko Kosovel z oponašenjem oslovega riganja opozarja na nespamet ljudi. Skavti s svojo razigranostjo morda zgledamo nespametni, a se v resnici trudimo, da bi postali odgovrni državljani in kristjani. Po tem, ko smo za ime stega izbrali Srečkov steg, se je naš klic spremenil v Srečkov steg! I.A.!


Volčič ali volkuljica nosi rutko brez obrobe - samo sivo. Novo rutko dobi v četi, ko priseže na skavtsko obljubo, in ta rutka ga potem spremlja skozi celo življenje. Rutka je osnovni del skavtske uniforme, ki se jo nosi na vsaki skavtski aktivnosti. Rutka je ponos vsakega skavta, nekakšen razpoznavni znak, po katerem se ločujejo skavti različnih krajev in celo držav.

Še vedno steg nima svojega našitka, kar ostaja projekt za naslednje SKVO-je ali morda enega od prazničnih projektov ob prihajajoči 20. obletnici delovanja stega, ki jo praznujemo v skavtskem letu 2019/2020.