Kontakti

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

Podružnica Steg Sežana 1

Trg 28. avgusta 4

6210 Sežana

 

e-mail: stegsezana1@gmail.com

Stegovodja Eva Trivunović              
evka32@gmail.com (040 126 563)
Krdelovodja Jakob Valič
jakob.valic@gmail.com
Četovodja Marjetka Grmek marjetka.grmek@gmail.com
Klanovodja Andrej Nabergoj andrej.nabergoj@skavt.net
Duhovni asistent Iztok Mozetilč
mozeticiztok@gmail.com