Kontakti

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

Podružnica Steg Sežana 1

Trg 28. avgusta 4

6210 Sežana

 

e-mail: stegsezana1@gmail.com

Telefonska številka: 040 126 563 (Eva)

   
     

Stegovodja

Eva Trivunović

evka32@gmail.com  

Krdelovodja

Jakob Valič

jakob.valic@gmail.com

Četovodja

Polona Gulič

polona.gulic@skavt.net

Klanovodji

Eva Trivunović

Monika Širca

evka32@gmail.com

monika.sirca@skavt.net

Duhovni asistent

Gašper Lipušček

glipuscek@gmail.com

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stegovodja

Eva Trivunović

evka32@gmail.com

Krdelovodja

Jakob Valič

jakob.valic@gmail.com

Stegovodji

Polona Gulič

Monika Širca

polona.gulic@skavt.net

monika.sirca@skavt.net

Klanovodja

Andrej Nabergoj

andrej.nabergoj@skavt.net

Duhovni asistent

Niko Čuk